PhysioPilates

PhysioPilates pohjautuu Joseph Pilateksen (1880-1967) luomaan kehonhallintamenetelmään, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, liikkuvuutta ja hyvää oloa.
Menetelmän tehokkuus perustuu kuuteen periaatteeseen:

  • Keskittyminen
  • Kehon keskustan käyttö
  • Kontrolli
  • Tarkkuus
  • Liikkeen virtaus
  • Hallittu hengittäminen

PhysioPilates on pilatesharjoittelua, johon yhdistyy fysioterapeuttinen osaaminen. Ohjaajana toimii aina PhysioPilates-koulutuksen suorittanut Fysioterapeutti, joka takaa että liikkeet opitaan ja suoritetaan oikeaoppisesti sekä turvallisesti.

PhysioPilates-tunnilla opitaan käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Näin edistetään kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia.

PhysioPilates voi olla pienryhmäharjoittelua tai yksilöllistä ohjausta.  PhysioPilates sopii jokaiselle, aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. PhysioPilates -harjoittelua voidaan käyttää fysioterapian tukena, se voi olla ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohottavaa harjoittelua tai olla tukemassa eri urheilulajien lajiharjoittelua.